Gammelbutikken Sørvik

  • et kompetansesenter for lydproduksjon og opplæring
  • ei ramme for musikkalske opplever og
  • arena for kunstnerisk uttrykk, ansikt til ansikt
Gammelbutikken Sørvik

Gammelbutikken i Sørvik, en kolonialbutikk fra 50-tallet, i dag veksthus med scene for lokale og uetablerte artister og musikere. Siden 1980 tallet har der vært øvingslokale for generasjoner med rock, pop og danseband. Lydstudio og opplæring hører også naturlig til.

Butikken er i dag åpen for publikum der det arrangeres konserter og forestillinger. Artister og aktører har her en arena å møte sitt publikum ansikt til ansikt. Scenen egner seg og utmerket til utprøving av nye konsepter i en mindre målestokk.

Videreutvikling og supplering av nye og uetablerte artister uten komplett program gir også spennende muligheter. “Gammelbutikken Sørvik” er derfor et folkelig samlingspunkt med vekst for utøvende kunst, og en arena med nærhet til musikk og kulturforestillinger.

Velkommen skal du være.