Laat

Til konsert opptrer de også som trio eller kvartett med navnet «Låt» der Bjørn Erik Kråkenes er selvskreven på bass.